Skip to main content
Co musisz wiedzieć o pompach ciepła?

Podstawowa wiedza o pompach ciepła – od tego zacznij!

Jedna z najważniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć podczas budowy lub modernizacji domu, dotyczy sposobu, w jaki będzie on ogrzewany. Obecnie coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się pompy ciepła. W naszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, związane z użytkowaniem systemów tego typu.

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, pozyskujące energię z otoczenia (powietrza, gruntu lub wody) i przetwarzające ją tak, by możliwe stało się jej wykorzystanie do ogrzewania budynku lub podgrzania ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to jest uznawane za niezwykle przyjazne dla środowiska, dlatego też istnieją liczne formy wsparcia jego zakupu. Przykładem może być program Pompy Ciepła Kraków – z dotacją do 36000 zł | SEVRO, realizowany przez jedną z renomowanych firm, działających na tym rynku.

Jak zbudowana jest pompa ciepła?

W budowie każdego systemu grzewczego, bazującego na pompie ciepła, można wyróżnić dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich, nazywana źródłem dolnym, odpowiada za pobieranie energii z otoczenia. Jej skład zależy od rodzaju samej pompy ciepła. Przykładowo w przypadku instalacji gruntowej źródło dolne obejmować będzie kolektory (poziome i pionowe), powietrznej – wentylatory jednostki zewnętrznej, a wodnej – odpowiednio głębokie, sięgające do wód gruntowych odwierty. Drugą część instalacji stanowi źródło górne. Jest ono wykorzystywane do rozprowadzenia ciepła po budynku – w jego skład wchodzą więc wszelkiego rodzaju urządzenia grzewcze (na przykład kaloryfery lub elementy ogrzewania podłogowego).

Jak działa pompa ciepła?

Jak działa pompa ciepła?

Zasady działania pompy ciepła nie są specjalnie skomplikowane: pobiera ona energię z powietrza, wody lub gruntu, a następnie wykorzystuje ją do podgrzania tak zwanego czynnika chłodniczego. Ten ostatni paruje pod wpływem wzrastającej temperatury. Para ta jest następnie sprężana. Kiedy jej ciśnienie osiągnie odpowiedni poziom, trafia ona do skraplacza, w którym oddaje swoje ciepło do instalacji grzewczej. Sama ciecz ulega wówczas schłodzeniu i wraca, poprzez zawór rozprężny, do obiegu, by ponownie pobrać ciepło.

Dlaczego warto zainstalować pompę ciepła?

Pompy ciepła są uznawane za rozwiązanie niezwykle przyjazne dla środowiska. Systemy tego typu nie generują zanieczyszczeń w swoim otoczeniu, a w trakcie funkcjonowania zużywają jedynie niewielkie ilości energii elektrycznej. Za ich zastosowaniem przemawiają ponadto względy ekonomiczne – urządzenia te zapewniają niezwykle tanie ciepło dla domu. Co więcej, jeżeli oprócz pompy ciepła zamontujemy też instalację fotowoltaiczną, możemy obniżyć rachunki za ogrzewanie praktycznie do zera. Trzeba też zauważyć, że systemy te są niezwykle wygodne w użytkowaniu: nie wymagają obsługi, ich montaż eliminuje konieczność magazynowania opału, a w trakcie ich pracy nie powstają odpady.